1. O nas

Nasze dane: FANEX Spółką z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Radonicach, Radonice 5A 05–870, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000231618, NIP: 5240401445, REGON: 011042091 kapitał zakładowy 433.000,00 PLN (czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych).

Informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, jesteśmy administratorem danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

 1. Dlaczego i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, w co najmniej jednym z poniższych celów:

 • wykonania zawartej umowy, bądź do podjęcia działań poprzedzających jej zawarcie;
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym m.in. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku z zawartą umową, marketingu i promocji naszych produktów oraz wykonywania wewnętrznych analiz i tworzenia raportów;
 • w innych celach niż wyżej wymienione, na co otrzymaliśmy Twoją zgodę.

W zależności od konkretnego celu, wykorzystanie Twoich danych umożliwia nam m.in. zgoda której nam udzieliłeś, zawarta umowa, inne spoczywające na nas wymogi prawne i regulacje lub nasz uzasadniony interes.

 1. Jakie dane osobowe wykorzystujemy i skąd je mamy?

Dane wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Mogą one pochodzić bezpośrednio od Ciebie lub uzyskaliśmy je z jednego z poniższych źródeł:

 • od naszych klientów lub podmiotów z którymi współpracujemy, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych,
 • z baz udostępnianych przez oficjalne organy państwowe (np. rejestry KRS, CEIDG),
 • źródła powszechnie dostępne w tym strony internetowe i media społecznościowe,
 • pliki cookies.

W przypadku składania zamówienia, prosimy Cię o podanie danych, które umożliwią nam jego realizację. W tym celu potrzebujemy Twojego imienia, nazwiska i adresu, na który mamy przesłać zamawiane produkty oraz danych, które umożliwiają nam obsługę dokumentów w procesie sprzedaży m.in. faktury, którą dla Ciebie wystawimy.

Przy zakładaniu konta Klienta w naszym sklepie internetowym (pod adresem: https://sklep.fanex.pl), prosimy Cię o podanie imienia, nazwiska, adresu email, oraz utworzenie hasła dostępu. Zaznaczamy, że podanie tych informacji jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli utworzyć Twojego konta. Zaznaczamy, że po założeniu konta Klienta w każdej chwili możesz aktualizować i uzupełniać swoje dane. Konto Klienta w naszym sklepie internetowym umożliwia m.in:

 • przeglądanie historii dokonywanych zamówień,
 • zarządzanie swoimi danymi, w tym ich aktualizowania i uzupełniania,
 • korzystanie z ofert specjalnych i promocji.

Użycie formularzy kontaktowych, które znajdują się na naszych stronach (pod adresami: https://www.fanex.pl/ oraz https://sklep.fanex.pl/pl/kontakt) również wiąże się z możliwością przekazania nam Twoich danych. Podanie ich jest dobrowolne, jednak potrzebujemy ich do zajęcia się sprawą opisaną w treści formularza oraz udzielenia odpowiedzi. Informacje, które nam podasz wykorzystamy w celu odpowiedzi zgodnie z zakresem Twojego zapytania.

W przypadku przesłania nam danych osobowych w formie korespondencji elektronicznej (e-mail), wykorzystamy je wyłącznie do zajęcia się sprawą i prowadzenia z Tobą korespondencji.

Posiadamy również dane, które są wynikiem korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych (np. zapisywanych w plikach cookies), które służą do:

 • zapamiętywania twoich preferencji przeglądania naszych witryn np. standardowej rozdzielczości ekranu na której przeglądasz stronę, w celu jej dostosowania do Twoich potrzeb,
 • utrzymywania sesji dla zalogowanych użytkowników,
 • zabezpieczenia transakcji dokonywanych poprzez sklep, w tym poprzez bramki płatnicze,
 • zbierania anonimowych informacji statystycznych dotyczących odwiedzin w naszych witrynach, służących do generowania zbiorczych statystyk odwiedzin witryny i preferencji korzystania z niej.

Ogólnie możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe, w tym: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko); dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu); status podatkowy (np. identyfikator podatkowy, status podatkowy); informacje dotyczące zatrudnienia (np. nazwa pracodawcy); dane bankowe (np. nr rachunku bankowego), dane techniczne (adresy IP i informacje na temat urządzeń, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów, dane na temat preferencji korzystania z naszych serwisów).

 1. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Twoje dane będziemy przechowywać w okresie, który jest niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej nam zgody, będziemy to robić do np. czasu zrealizowania celu w jakim zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane?

Realizowanie naszych celów w niektórych przypadkach wymaga od nas powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych podmiotom, z którymi współpracujemy. Są to:

 • usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu m.in. firmy kurierskie i przewoźnicy,
 • podmioty obsługujące i utrzymujące nasze systemy teleinformatyczne, w tym świadczące usługi: składowania danych, telekomunikacyjne, hostingowe, utrzymania i rozwoju naszej strony internetowej i sklepu internetowego,
 • podmioty świadczące nam usługi bankowe, finansowe, prawne, doradcze, audytorskie, ubezpieczeniowe, windykację należności.

Twoje dane możemy również ujawnić podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa m.in sądy lub organy ścigania. Może się to jednak odbyć tylko w przypadku, gdy podmioty te wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane poza UE

Nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 1. Twoje prawa

Informujemy, że posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jednak w takim przypadku sugerujemy najpierw skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.

 1. Jak bezpieczne są Twoje dane?

Proces przetwarzania Twoich danych zabezpieczamy poprzez szereg środków organizacyjnych i technicznych spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Kontakt i dodatkowe informacje

Nieustannie doskonalimy sposoby ochrony Twoich danych osobowych i zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej Polityce oraz stosowanych zasadach i procedurach. W przypadku wprowadzania istotnych zmian będziemy Cię o tym informować za pośrednictwem naszej strony internetowej www.fanex.pl lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji. Możesz również skontaktować się z nami w celu uzyskania szerszej informacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań i spraw związanych z wykorzystaniem przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: Fanex Sp z o.o. Radonice 5A, 05-870 Błonie.

Ostatnia aktualizacja dokumentu 25-05-2018r.

0